Winnica Golesz

Sprawozdanie z obrad Sejmu RP z dnia 28 listopada 2003r.Wicemarszałek Tomasz Nałęcz:
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 39. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Europejskiej o rządowym projekcie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (druki 2093 i 2237).
Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji pana posła Romana Jagielińskiego.

Wicemarszałek Tomasz Nałęcz:
Dziękuję panu posłowi.
Sejm podjął decyzję o wysłuchaniu w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana posła Czesława Marca, występującego w imieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Wicemarszałek Tomasz Nałęcz:
Dziękuję panu posłowi.
Proszę o zabranie głosu pana posła Bogdana Zdrojewskiego występującego w imieniu Platformy Obywatelskiej.
Wicemarszałek Tomasz Nałęcz:
Dziękuję panu posłowi.
Proszę o zabranie głosu pana posła Pawła Poncyljusza występującego w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Wicemarszałek Tomasz Nałęcz:
Dziękuję, panie pośle.
Proszę o zabranie głosu pana posła Stanisława Kalembę, występującego w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Wicemarszałek Tomasz Nałęcz:
Dziękuję panu posłowi.
Proszę o zabranie głosu pana posła Józefa Cepila występującego w imieniu Klubu Parlamentarnego Samoobrona.

Wicemarszałek Tomasz Nałęcz:
Dziękuję panu posłowi.
Proszę o zabranie głosu pana posła Piotra Krutula występującego w imieniu Klubu Parlamentarnego Ligi Polskich Rodzin.

Wicemarszałek Tomasz Nałęcz:
Dziękuję panu posłowi.
Proszę o zabranie głosu pana posła Jana Sztwiertnię występującego w imieniu Unii Pracy.

Wicemarszałek Tomasz Nałęcz:
Dziękuję panu posłowi.

Wysoki Sejmie! Pan poseł Bogdan Zdrojewski chciał zadać pytanie.

Bardzo proszę, panie pośle.
Poseł Bogdan Zdrojewski

Wicemarszałek Tomasz Nałęcz:
Dziękuję panu posłowi.
Proszę o zabranie głosu panią minister Darię Oleszczuk.

Wicemarszałek Tomasz Nałęcz:
Dziękuję pani minister.
Pan poseł Zdrojewski jeszcze?
(Poseł Bogdan Zdrojewski: Sprostowanie.)
A to bardzo proszę.
Poseł Bogdan Zdrojewski

Wicemarszałek Tomasz Nałęcz:
Pani minister życzy sobie jeszcze, tak?
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Daria Oleszczuk

Wicemarszałek Tomasz Nałęcz:
To bardzo proszę, pani minister.
Może powiem, że Małysz zakończył skoki na drugim miejscu, żeby poprawić atmosferę.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Daria Oleszczuk

Wicemarszałek Tomasz Nałęcz:
Dziękuję pani minister.
Zamykam dyskusję.
Wysoki Sejmie! W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt ustawy do Komisji Europejskiej w celu przedstawienia sprawozdania.
Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął.
Sprzeciwu nie słyszę.


SADZONKI WINOROŚLI
oferta na wiosnę 2023


WINA Z NASZEJ WINNICY

ABC zakładania
winnicy


Droga do własnej
winnicy


Ostatnio dodane:
Moda na wino


NOWE KSIĄŻKI
www.roman-mysliwiec.pl
akademiawina.org
© Winnica Golesz 2022