Winnica Golesz

O winnicy GoleszRoman MyśliwiecW prowadzonych od lat w winnicy Golesz pracach doświadczalnych, odmiany winorośli do wyrobu wina zajmowały zawsze szczególne miejsce. Od 1985 roku zostało przetestowanych w uprawie oraz w wyrobie wina kilkadziesiąt przerobowych odmian winorośli. W początkowym okresie sprawdzane były również niektóre ze znanych odmian winorośli europejskiej Vitis vinifera, jak: Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir, Müller Thurgau, Irsay Oliver, Morawski Muskat, Zweigeltrebe, Oporto. Odmiany te w polskim klimacie okazały się jednak zbyt zawodne w uprawie, nie dając dobrej jakości owoców. Krzewy tych odmian wystarczająco nie dojrzewały oraz zbyt często były niszczone przez mrozy, choroby grzybowe lub przymrozki. Z drugiej zaś strony, znane w Polsce od dawna klasyczne hybrydy o wysokiej odporności, jak np. Aurora lub Cascade, nie zadawalały jakością wina. Dlatego też prace badawcze poszły w kierunku testowania najnowszych odmian mieszańców złożonych. Z prób wyłączono świadomie wszystkie mieszańce z udziałem amerykańskiego gatunku winorośli lisiej Vitis labrusca. Wina z tych hybryd charakteryzują się jak wiadomo cechami organoleptycznymi nie do zaakceptowania przez europejskiego konsumenta wina. Większość mieszańców to krzyżówki z udziałem V. riparia, V. aestivalis, V. rupestris, V. lincecumii, również dalekowschodniego gatunku winorośli amurskiej Vitis amurensis. Po latach uprawy, wybrano z nich najlepsze, na zasadzie kompromisu pomiędzy cechami odpornościowymi, a jakością uzyskiwanego wina. Największą wagę przywiązywano jednak zawsze do jakości wina, następnie do mrozowytrzymałości, odporności na choroby grzybowe, niezawodności w plonowaniu itp. Wyniki prac doświadczalnych w winnicy i piwnicy dowiodły, że przynajmniej z kilku odmian przerobowych, sprawdzających się w warunkach klimatycznych Polski, można uzyskać dobrej jakości wina stołowe, a nawet jakościowe. Profesjonalna, towarowa uprawa winorośli na wino, jest więc w Polsce możliwa i może być opłacalna.
Ze starszych odmian, pozytywnie zdała egzamin min. odmiana francuska Seyval Blanc. Niezwykle plenna, w wysokim stopniu odporna na mróz i choroby, dająca przy odpowiedniej technologii prowadzenia krzewów i przerobu, dobre wino jakościowe.
Odpornością na choroby grzybowe odmianie Seyval Blanc nie ustępują węgierska Bianca i niemiecka Sibera. Ścisłą czołówkę do wyrobu białego wina uzupełniają ukraiński Muskat Odeski i niemiecka odmiana Hibernal. W grupie odmian na czerwone wino, jak dotychczas najlepiej zdały egzamin niemiecke odmiany Rondo i Regent oraz amerykański Frontenac i Heridan.
Z szerokiej grupy odmian, które są jeszcze testowane w winnicy Golesz, jako najbardziej obiecujące należy wymienić - na wina białe: La Crescent, Saint Pepin, Praire Star, Adalmiinę oraz na czerwone wina: Saint Croix i Sabrevois.
SADZONKI WINOROŚLI
oferta na wiosnę 2024


WINA Z NASZEJ WINNICY

ABC zakładania
winnicy


Droga do własnej
winnicy


NOWE KSIĄŻKI
www.roman-mysliwiec.pl
akademiawina.org
© Winnica Golesz 2024